WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU OWCZARKA BELGIJSKIEGO Odbędzie się w dniu 17 lutego 2018r. ok godz. 10:00 w miejscowości Osuchów (gmina Mszczonów) ul.Polna 1.  protokół z poprzedniego zebrania znajdować się będzie od dnia 6.02.2018r. w siedzibie Oddziału ZKwP Warszawa przy ul.Lubelskiej 5/7.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania mandatu jest opłacenie składki rocznej oraz nie zalegania ze składkami za rok ubiegły. Składka roczna za 2018r wynosi 30 zł . Wpłaty prosimy dokonać na rachunek: nr konta: 22 1160 2202 0000 0002 6772 8459 (Bank Millenium)

Comments are closed.