Zarząd

Sylwia Szugzda

Przewodnicząca

Sylwia Szugzda

Małgorzata Kędziorek

Z-ca ds. hodowlanych

Małgorzata Kędziorek

Beata Ryl

Z-ca ds. organizacyjnych

Leszek Kalisz

Skarbnik

Karolina Skowron

Sekretarz

Karolina Skowron

Komisja rewizyjna

Agnieszka Kierzenkowska

Przewodnicząca

Agnieszka Kierzenkowska

Tomasz Chodzeń

Z-ca

Tomasz Chodzeń

Agata Klecka

Sekretarz

Agata Klecka